ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน ร.พ.ป.แพทย์

ระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน ประกอบไปด้วย แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน และสามารถโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ ท่านจึงต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ


กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในการจองวัคซีนถ้าไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อ แผนก การตลาด โทร (044) 234999 ต่อ 8010